Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 13/2020

Korekta numeracji raportów bieżących

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA informuje, że w wyniku oczywistej omyłki pisarskiej, raport bieżący w sprawie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki, opublikowany w dniu 31 marca 2020 roku, oznaczony został numerem 8/2020 a powinien być oznaczony numerem 7/2020. W związku z tym faktem pojawiła się luka w numeracji raportów bieżących, za którą przepraszamy.  

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót