Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2020

Informacja o zawarciu znaczącej umowy dotyczącej przebudowy kotła w elektrowni Konin

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 27 marca 2020 roku umowy  ze  spółką Valmet Technologies („Generalny Wykonawca”), dotyczącej realizacji w formule „pod klucz” kontraktu na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy kotła K-7 na kocioł fluidalny pracujący w technologii BFB („Umowa”).

 

Przedmiotem Umowy jest przystosowanie istniejącego kotła  węglowego K-7, zlokalizowanego na terenie elektrowni Konin, na kocioł fluidalny typu BFB ze stacjonarnym, bąbelkowym złożem fluidalnym, wykorzystujący biomasę. Zmodernizowana instalacja o mocy 50 MWe będzie produkowała energię elektryczną oraz pełniła funkcję rezerwową dla działającego już obecnie bloku biomasowego zasilającego w ciepło miasto Konin. Po modernizacji kotła K-7,  w elektrowni Konin dostępna będzie generacja mocy ok. 100MWe (2x50MWe) z wykorzystaniem biomasy jako paliwa podstawowego.

 

Zgodnie z zawartą Umową, wynagrodzenie Generalnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę netto 89,8 mln złotych, a termin realizacji ustalono na 18 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Łączny limit wszystkich kar umownych z jakiegokolwiek tytułu wynosi maksymalnie 25% ceny kontraktu netto.

 

Przebudowa kotła K-7 stanowi główny element całego projektu polegającego na dostosowaniu instalacji wykorzystywanej uprzednio do produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego do spalania biomasy. Szacunkowy całkowity łączny koszt projektu wynosi około 180 mln złotych.  

 

Realizowany projekt został zgłoszony do aukcji rynku mocy i uzyskał 17 letni kontrakt, począwszy od roku 2024.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót