Strona główna ZE PAK S.A.

Pożyczki wewnątrzgrupowe

Pożyczki wewnątrzgrupowe

Pożyczki wewnątrzgrupowe

W dniu 20 grudnia 2019 roku spółki zależne kapitałowo od ZE PAK SA zawarły dwie umowy pożyczek, jak niżej:

  1. Umowę pożyczki na kwotę 32,5 mln PLN pomiędzy PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA (jako pożyczkodawcą) oraz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA (jako pożyczkobiorcą),
  2. Umowę pożyczki na kwotę 25 mln PLN pomiędzy PAK Infrastruktura Sp. z o.o. (jako pożyczkodawcą) oraz PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA (jako pożyczkobiorcą).

Transakcje zostały zawarte na warunkach rynkowych. Dokonano stosownych analiz porównawczych na okoliczność rynkowości wynagrodzenia zastosowanego w ww. transakcjach.  

Dotychczas w Grupie Kapitałowej ZE PAK SA funkcjonował program emisji obligacji emitowanych przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA, a nabywanych przez spółki z GK ZE PAK. O zamianie programu emisji obligacji na umowy pożyczek zdecydowały niższe koszty obsługi  umów pożyczek.