Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Grupa ZE PAK opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2016 roku

Kontynuacja pozytywnych tendencji z I kwartału 2016 roku: poprawa efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności i wyższy wolumen produkcji.

Dobra sytuacja płynnościowa Grupy, zmniejszające się zadłużenie.

  • W I półroczu 2016 roku Grupa ZE PAK wyprodukowała łącznie 4,95 TWh energii elektrycznej (wzrost o 3,1% w porównaniu z I półroczem 2015 roku).
  • Sprzedaż energii elektrycznej w I półroczu 2016 roku wyniosła 6,80 TWh (spadek o 6,1% r/r). Spadek sprzedaży wynikał ze zmniejszenia sprzedaży energii elektrycznej z obrotu o 0,59 TWh (-24,2% r/r).
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2016 roku wyniosły 1 368 milionów złotych (spadek o 9,3% wobec I półrocza 2015 roku).
  • Średnia cena energii elektrycznej uzyskana w I półroczu 2016 roku ukształtowała się na poziomie 174,99 zł/MWh (-0,41% r/r).
  • EBITDA Grupy za I półrocze 2016 roku wyniosła 329 milionów złotych (+47,2% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 24,05% (+9,26 pkt proc. r/r).
  • W I półroczu 2016 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 140 milionów złotych, co oznacza wzrost o 807,2% wobec I półrocza 2015 roku.
  • Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy w I półroczu 2016 roku wyniosły 28 milionów złotych w porównaniu z 227 milionami złotych w I półroczu 2015 roku.
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec I półrocza 2016 roku na poziomie 1,34 (spadek z poziomu 2,43 notowanego na koniec I półrocza 2015 roku).

Osiągnięte przez Grupę ZE PAK w drugim kwartale i w całym pierwszym półroczu 2016 roku znacząco lepsze wyniki finansowe, niż w analogicznych okresach roku poprzedniego, są efektem konsekwentnej kontynuacji działań z pierwszego kwartału bieżącego roku, zmierzających do poprawy efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności oraz wyższego wolumenu produkcji. Natomiast negatywnie zadziałały czynniki zewnętrzne, będące poza kontrolą Grupy, wśród których najważniejsze to głęboki spadek rynkowych cen zielonych certyfikatów i wzrost kursu euro/złoty. Wartym podkreślenia jest fakt, że sytuacja płynnościowa Grupy jest dobra, a zadłużenie netto na koniec I półrocza 2016 roku spadło o ponad 200 milionów złotych w porównaniu do końca czerwca 2015 roku – powiedział Adam Kłapszta, Wiceprezes Zarządu, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu.

powrót