Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Wspólny Komunikat Zarządu i Związków Zawodowych ZE PAK SA

Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin Spółka Akcyjna (ZE PAK S.A.) oraz Związki Zawodowe działające w ZE PAK S.A., po zakończeniu spotkania 25 lutego 2016 roku przedstawiają wspólnie uzgodnioną, poniższą informację:

 

Zarząd ZE PAK S.A. oraz związki zawodowe mając na uwadze obecną, trudną sytuację na rynku energetycznym, która w największym stopniu dotyka wytwórców energii i spowodowana jest zbiegiem czynników zewnętrznych niezależnych od Spółki, zdecydowały o rozpoczęciu wzajemnych rozmów. Strony uznały, że tylko poprzez wzajemne rozmowy można stworzyć w Spółce odpowiednią atmosferę społeczną pozwalającą na realizację strategicznych celów Spółki i jej grupy kapitałowej, a tym samym służącą dobru załogi i akcjonariuszy Spółki oraz dobru regionu. Strony ustalają, że rozmowy będą prowadzone do końca kwietnia bieżącego roku, z możliwością modyfikacji tego terminu.

Strony postanawiają przystąpić do rozmów bez stawiania warunków wstępnych i deklarują podczas ich trwania powstrzymanie się od podejmowania działań mogących zakłócić proces dialogu.

 

Podpisali:

 

Zarząd ZE PAK SA

Aleksander Grad – Prezes Zarządu ZE PAK S.A.

 

Zakładowe Organizacje Związkowe

Władysław Sękowski – MNSZZ „Pracowników Energetyki" ZE PAK S.A. i Spółek

Grzegorz Rauchfleisch – MZZ „Pracowników Ruchu Ciągłego" ZE PAK S.A.

Ryszard Piasecki – MZZ „Pracowników Zmianowych" w ZE PAK S.A.

Krzysztof Majda – MOZ NSZZ „Solidarność" Grupy ZE PAK S.A.

Piotr Rybiński – KM KNSZZ „Solidarność 80" ZE PAK S.A. i SZ

Eugeniusz Królikowski – ZZZ „Pracowników Systemów Zmianowych Ruchu Ciągłego" ZE PAK S.A.

powrót