Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Powołanie Prezesa Zarządu ZE PAK S.A.

W dniu 11 lutego 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Aleksandra Grada w skład Zarządu Spółki z dniem 18 lutego 2016 roku i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

 

Życiorys wraz z opisem doświadczenia zawodowego Pana Aleksandra Grada dostępny na stronie: http://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-biezace/865-powolanie-prezesa-zarzadu-ze-pak-sa.html

powrót