Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Pan Janusz Kaliszyk złożył rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki z dniem 16 listopada 2015 roku. Pan Janusz Kaliszyk nie podał przyczyn złożenia rezygnacji.

W związku z zaistniałą sytuacją w dniu 17 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych delegowała na okres nie dłuższy niż 3 miesiące Pana Wojciecha Piskorza Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki.

powrót