Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Powołanie nowego członka Zarządu ZE PAK S.A.

W dniu 30 października 2015 roku Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zygmunta Artwika w skład Zarządu Spółki i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Życiorysy wraz z opisem doświadczenia zawodowego wszystkich członków Zarządu ZE PAK S.A. dostępne na stronie: http://ri.zepak.com.pl/pl/o-spolce/organy-spolki/zarzad.html

powrót