Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Zmiany w Zarządzie ZE PAK S.A.

W dniu 2 października 2015 roku Rada Nadzorcza ZE PAK S.A. podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki następujących osób:

  • Pani Katarzyny Muszkat zajmującej stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Pani Anny Striżyk zajmującej stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Piotra Jarosza zajmującego stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Członkiem Zarządu Spółki przestał być także Pan Sławomir Sykucki, który złożył rezygnację z pełnienia stanowiska Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 2 października 2015 roku.

 

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 2 października 2015 roku powołała do Zarządu Spółki następujące osoby:

  • Pana Janusza Kaliszyka na stanowisko Prezesa Zarządu,
  • Panią Anetę Lato-Żuchowską na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Adriana Kaźmierczaka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Pana Tomasza Zadrogę na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 

powrót