Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Referendum gminne w sprawie odkrywki Dęby Szlacheckie

W dniu 21 czerwca 2015 r. w Gminie Babiak odbyło się referendum gminne w sprawie dotyczącej wyrażenia opinii społeczeństwa dla mającej powstać na terenie Gminy Babiak kopalni węgla brunatnego – odkrywka Dęby Szlacheckie. Inwestorem zainteresowanym wydobywaniem węgla brunatnego z odkrywki Dęby Szlacheckie jest PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA (dalej „PAK KWB Konin”). Treść pytania referendum brzmiała następująco: „Czy jest Pan/Pani za budową kopalni węgla brunatnego na terenie Gminy Babiak opartej na złożu „Dęby Szlacheckie?”.

 

Większość uprawnionych uczestniczących w referendum opowiedziała się przeciwko budowie kopalni. Frekwencja w referendum wyniosła 42,98%, co oznacza, że referendum jest ważne.

 

Mimo negatywnego wyniku referendum PAK KWB Konin pozostaje nadal zainteresowana eksploatacją złoża Dęby Szlacheckie i nie wstrzymuje prowadzonych działań zmierzających do uzyskania niezbędnych decyzji. Po zakończeniu wszystkich prac dających pełną ocenę oddziaływania planowanej odkrywki na środowisko PAK KWB Konin będzie kontynuować dialog z lokalną społecznością. Wyrażamy przekonanie, że wieloletnie pozytywne efekty współpracy kopalni z mieszkańcami i władzami obszarów objętych dotychczasową działalnością górniczą pozwolą na pomyślne zakończenie prowadzonych procesów dla uruchomienia odkrywki Dęby Szlacheckie, przy jednoczesnym uzyskaniu akceptacji miejscowej ludności dla działalności kopalni.

powrót