Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołał na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 1200 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

powrót