Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie odbędzie się w dniu 23 stycznia 2014 roku o godzinie 1300 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia znajdują się w zakładce Walne Zgromadzenia .

powrót