Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Zysk za rok 2012 w całości na kapitał zapasowy

W dniu 26 czerwca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK postanawiło przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 275.012.750,76 PLN w całości na kapitał zapasowy.

Decyzja ta różni się od rekomendacji Zarządu przewidującej wypłacenie w formie dywidendy 54.889.430,76 PLN oraz przeznaczenie 220.123.320,00 PLN na kapitał zapasowy. 

Pełna treść uchwały dotyczacej podziału zysku, jak i pozostałych uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2013 roku dostępna jest w zakładce "Walne Zgromadzenia". 

 

powrót