Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA

Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołał na dzień 26 czerwca 2013 r. na godz. 1500 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

powrót