Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Zmiany osobowe w organach PAK KWB Konin i PAK KWB Adamów

W dniu 18 lutego 2013 r. odbyły się posiedzenia Rad Nadzorczych spółek PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. i PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A..


Na posiedzeniu Rady Nadzorczej PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. odwołano Pana Sławomira Mazurka ze stanowiska Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego i powołano jednocześnie na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji. Ze składu Zarządu odwołano również Panią Bożenę Kopiecką – Członka Zarządu – Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Pana Romana Tomaszewskiego – Członka Zarządu – Dyrektora ds. Produkcji.


Na posiedzeniu Rady Nadzorczej PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A. ze stanowiska Prezesa Zarządu odwołano Pana Piotra Rybarskiego, powierzając mu jednocześnie stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji. Ponadto ze składu Zarządu odwołano Pana Zbigniewa Rabędę – Członka Zarządu ds. Technicznych.


W obu kopalniach na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego powołano Pana Zbigniewa Bryję. Pan Zbigniew Bryja w związku z nowymi powołaniami zrezygnował z członkostwa w Radach Nadzorczych obu kopalń.

Do Zarządów obu kopalń powołano jeszcze Pana Jarosława Czyża na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju i Pana Leszka Jakubów na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Finansów.


Rada Nadzorcza dokonując zmian w organach spółek i powołując te same osoby kierowała się koniecznością zagwarantowania właściwego przebiegu realizacji procesów restrukturyzacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia w najbliższym czasie.

powrót