Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. zwołał na dzień 21 lutego 2013 r. na godz. 1000 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

powrót