Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Akcje ZE PAK S.A. w indeksie sWIG80

Zgodnie z Komunikatem z dnia 12 listopada 2012 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie poinformowała, że po sesji w dniu 21 grudnia 2012 r. zostanie przeprowadzona kwartalna korekta listy uczestników indeksów giełdowych, w wyniku której m. in. akcje Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA wejdą w skład indeksu sWIG80 z udziałem na poziomie 4,05% w tym indeksie.

 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA jest już uczestnikiem indeksów: WIG, WIG-Poland oraz WIG-energia.

powrót