Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą w sprawie budowy elektrowni jądrowej

PGE PAK Energia Jądrowa otrzymała decyzję zasadniczą wydaną przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska dotyczącą budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim. Decyzja MKiŚ umożliwia rozpoczęcie prac we wskazanej lokalizacji i jest potwierdzeniem zgodności planowanej inwestycji z celami polityki energetycznej Polski.

   

Złożony przez PGE PAK Energia Jądrowa wniosek zawierał najważniejsze informacje dotyczące planowanej elektrowni budowanej w sprawdzonej i bezpiecznej technologii APR1400. Zgodnie z planem dwa reaktory o łącznej mocy zainstalowanej 2800 MW dostarczą rocznie 22 TWh energii, co odpowiada 12% obecnego zapotrzebowania na energię elektryczną w Polsce.

   

Bezpieczeństwo energetyczne to podstawa funkcjonowania państwa, a wobec wyzwań związanych z transformacją energetyczną tylko energetyka jądrowa może tu zapewnić w najbliższych latach twarde i stabilne podstawy. Nie tylko jeśli chodzi o sam dostęp do taniej i czystej energii, ale też szeroko rozumiany rozwój gospodarczy kraju. Realizacja projektu, jaki PGE PAK Energia Jądrowa chce realizować wspólnie ze stroną koreańską w Pątnowie doskonale wpisuje się w plany, jakie ma rząd w tym zakresie. Wydanie dla tego projektu decyzji zasadniczej to zaś potwierdza. Mam więc nadzieję, że dalszej realizacji tego projektu nic ani nie wstrzyma, ani nie uniemożliwi – powiedział Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

    

Decyzja zasadnicza jest kluczowa dla realizacji budowy elektrowni jądrowej i pozwala nam przejść do kolejnych etapów inwestycji. Otrzymaliśmy ją w niespełna 13 miesięcy od podpisania listu intencyjnego. W przypadku tak dużej inwestycji to bardzo dobry wynik. To także dowód zaangażowania i dobrej współpracy wszystkich partnerów w projekcie oraz potwierdzenie, że ambitny plan uruchomienia pierwszego bloku elektrowni do 2035 jest bardzo realny – powiedział Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Elektrownia zapewni odbiorcom tanią i czystą energię, a Polsce, wraz ze źródłami OZE bezpieczeństwo i niezależność energetyczną – dodaje Wojciech Dąbrowski.

   

Cieszę się, że dzięki uzyskaniu decyzji zasadniczej będziemy mogli kontynuować prace nad projektem budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie. Ta inwestycja to szansa dla Polski, regionu i przede wszystkim dla nas Polaków – bo energia jądrowa to stabilna, czysta i tania energia dla polskich rodzin i firm na kolejne kilkadziesiąt lat - powiedział Zygmunt Solorz, główny akcjonariusz ZE PAK i Przewodniczący Rady Nadzorczej PGE PAK Energia Jądrowa.

   

Decyzja MKiŚ pozwala PGE PAK Energia Jądrowa przejść do kolejnego etapu realizacji inwestycji jakimi są, m.in., badania środowiskowe i lokalizacyjne, przygotowanie studium wykonalności projektu oraz kontynuacja rozmów na temat finansowania inwestycji.

   

PGE PAK Energia Jądrowa S.A. to spółka celowa PGE Polskiej Grupy Energetycznej i ZE PAK, która będzie brała udział w realizacji budowy elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie w Wielkopolsce. PGE i ZE PAK posiadają po 50 proc. akcji w PGE PAK Energia Jądrowa, co pozwala zachować i zabezpieczyć interes Skarbu Państwa w tym projekcie. PGE PAK Energia Jądrowa S.A. reprezentuje polską stronę we wszystkich etapach projektu, w tym w trakcie realizacji badań lokalizacyjno-środowiskowych, pozyskiwaniu finansowania i przygotowywaniu wspólnie ze stroną koreańską szczegółowego harmonogramu inwestycji, a także w kolejnych etapach uzyskiwania pozwoleń i decyzji administracyjnych.

   

Harmonogram prac nad przygotowaniem inwestycji:

31/10/2022      podpisanie listu intencyjnego przez PGE, PAK i koreańskie KHNP podpisanie porozumienia o  współpracy przedstawicieli rządów Polski i Korei: Jacka Sasina, wicepremiera i ministra aktywów państwowych rządu RP oraz Lee Chang-Yang’a ministra handlu, przemysłu i energii Korei  

31/12/2022      wykonane wstępne studium wykonalności potencjalnej elektrowni jądrowej w Koninie/Pątnowie

07/03/2023      podpisanie przez PGE i ZE PAK porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia wspólnej spółki celowej, realizującej projekt budowy elektrowni jądrowej w regionie konińskim

08/03/2023      wniosek PGE i ZE PAK do UOKiK w sprawie utworzenia wspólnej spółki celowej

29/03/2023      zgoda UOKiK na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy PGE i ZE PAK, który będzie prowadzić działalność w obszarze energetyki jądrowej

13/04/2023      zawiązana zostaje wspólna spółka celowa PGE i ZE PAK: PGE PAK Energia Jądrowa S.A

16/06/2023     złożenie wniosku przez PGE PAK Energia Jądrowa do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wydanie decyzji zasadniczej

24/11/2023     wydanie decyzji zasadniczej przez MKiŚ

powrót