Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Na terenie elektrowni Adamów powstanie blok gazowo-parowy

PAK CCGT sp. z o.o. podpisała umowę na „Budowę bloku CCGT klasy 600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie elektrowni Adamów”. Generalnym wykonawcą prac budowlanych będzie konsorcjum firm Siemens Energy Global GmbH Co KG, Siemens Energy sp. z o.o. oraz Mytilineos S.A., który będzie realizował projekt w formule "pod klucz". Szacunkowa wartość umowy to ok. 2,3 miliarda złotych.

   

Dzięki paliwu gazowemu nowa elektrownia odznaczać się będzie najniższą emisyjnością wśród konwencjonalnych źródeł energii, a wysoka dyspozycyjność i elastyczność pracy umożliwi efektywną stabilizację produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i polskiego systemu elektroenergetycznego. Praca bloku elektrowni będzie przystosowana do współpracy z farmą fotowoltaiczną Przykona. Współpraca obu jednostek będzie zaplanowana tak, aby nigdy nie przekroczyć całkowitej mocy wyjściowej na poziomie 600 MWe. Inwestycja jest realizowana na terenie byłej, wyburzonej obecnie, elektrowni węglowej Adamów.

   

Planowany blok zostanie przez generalnego wykonawcę zaprojektowany i wykonany jako jednostka jednowałowa: z jedną turbiną gazową SGT4 4000F, generatorem SGEN5-3000W, kotłem odzyskowym (HRSG), turbozespołem parowym kondensacyjnym SST5-5000 i chłodnią wentylatorową mokrą. Projekt realizowany będzie w formule "pod klucz", obejmującej realizację wszystkich prac, w tym m.in. zaprojektowanie, uzyskanie w imieniu zamawiającego wybranych decyzji administracyjnych, dostawy, roboty budowlane, montaż, szkolenie personelu, rozruch, ruch próbny, przekazanie elektrowni do eksploatacji oraz świadczenie usług gwarancyjnych w okresie 2 lat od oddania elektrowni do eksploatacji. Harmonogram realizacji projektu przewiduje rozpoczęcie prac budowlanych w grudniu 2023 roku, natomiast oddanie elektrowni do eksploatacji na przełomie roku 2026/2027.

   

20 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza PAK CCGT sp. z o.o. wyraziła zgodę na przeprowadzenie procedury uruchomienia Umowy EPC („Notice To Proceed”) oraz dokonanie wpłaty przez PAK CCGT sp. z o.o. zaliczki na rzecz Konsorcjum w wysokości 20% ceny Umowy EPC, a Rada Nadzorcza ZE PAK SA udzieliła zgody na wystawienie przez Spółkę poręczenia wynikającego z Umowy EPC. Zgody formalne wydane przez Rady Nadzorcze ZE PAK SA oraz PAK CCGT sp. z o.o. były ostatnimi elementami formalnymi pozwalającymi rozpocząć realizację Umowy EPC.

   

We wrześniu 2023 roku została zawarta również długoterminowa umowa serwisowa z Siemens Energy sp. z o.o. na okres 12 lat od daty przekazania bloku CCGT do eksploatacji. 

  

Realizowana inwestycja w grudniu 2021 roku wygrała aukcję rynku mocy uzyskując 17 letnie wsparcie w postaci płatności za zgłoszoną moc tj. 493 MW (dostępna moc netto planowanego do wybudowania bloku).

   

Elektrownia węglowa Adamów

 

   

Plac budowy przyszłej elektrowni CCGT Adamów

powrót