Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Kolejne finansowanie bankowe wspierające zieloną transformację ZE PAK

Kolejne finansowanie bankowe wspierające zieloną transformację ZE PAK

               

Dnia 12 marca 2021 r. została zawarta umowa kredytowa pomiędzy spółką celową z grupy ZE PAK - PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. a konsorcjum banków w składzie: PKO BP SA (w roli Agenta kredytu i Agenta zabezpieczeń), Bank Pekao SA i mBank SA. Łączna wartość finansowania udostępnionego grupie ZE PAK to 175 milionów złotych, z czego kredyt inwestycyjny to 138 milionów złotych, a kredyt przeznaczony na finansowanie VAT to 37 milionów złotych. Kredyt służy finansowaniu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 70 MWp, zlokalizowanej na terenach gminy Brudzew, w powiecie tureckim, w województwie wielkopolskim. Powierzchnia netto terenu przeznaczona pod inwestycje wynosić będzie 100,7 ha.

            

Równocześnie zawarta została także długoterminowa umowa zakupu energii (PPA) pomiędzy PAK PCE Fotowoltaika Sp. z o.o. a Polkomtel Sp. z o.o. Umowa zawarta została na okres 15 lat z możliwością przedłużenia o kolejnych 5 lat. Umowa przewiduje zakup przez Polkomtel Sp. z o.o. całości wolumenu energii wyprodukowanej przez farmę w okresie jej obowiązywania. Szacowany wolumen produkcji energii elektrycznej przez farmę Brudzew w pierwszym roku jej działalności wyniesie około 68 GWh. Łączna szacowana suma przychodów ze sprzedaży energii w skali 15 lat wyniesie około 300 mln zł.

        

Wykonawcą Farmy Brudzew jest konsorcjum spółek ESOLEO Sp. z o.o. oraz PAK Serwis Sp. z o.o., a jednym z głównych podwykonawców jest spółka PAK Górnictwo Sp. z o.o. W ramach dotychczasowych prac wykonano już ponad 70% profili wspierających konstrukcję wsporczą farmy fotowoltaicznej, jak również ponad 25% jej konstrukcji wsporczej. Zakończenie inwestycji planowane jest na IV kwartał tego roku. 

                  

Powstanie farmy fotowoltaicznej jest ściśle związane z nową strategią Spółki, która zakłada całkowitą rezygnację z produkcji energii z węgla brunatnego do 2030 roku. Realizowana inwestycja w pełni wpisuje się w kontekst sprawiedliwej transformacji realizowanej na terenach pogórniczych w Polsce. Obszar inwestycji stanowi zrekultywowany teren po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego prowadzonej przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A., z której to Kopalni w lutym tego roku wydobyta została ostatnia tona węgla brunatnego. Powiat turecki – na terenie którego budowana jest Farma Brudzew - stał się placem budowy wielkoskalowych inwestycji w odnawialne źródła energii w postaci farm wiatrowych i farm fotowoltaicznych.

         

ZE PAK SA kładzie szczególny nacisk na wdrożenie szeregu działań mających na celu minimalizację konsekwencji społeczno – ekonomicznych związanych z zaprzestaniem na terenie Wielkopolski Wschodniej produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego. W tym celu w porozumieniu z Agencją Rozwoju Regionalnego w Koninie Spółka stworzyła Centrum Szkoleniowe OZE. Umożliwia ono prowadzenie kompleksowych kursów i szkoleń dla potencjalnych instalatorów systemów fotowoltaicznych, które finalizowane są uzyskiwaniem certyfikatów wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Przy budowie farmy Brudzew zatrudnienie znalazły osoby, które jeszcze niedawno pracowały przy wydobyciu węgla brunatnego, a którym udało się przekwalifikować i zdobyć nowe kompetencje właśnie w Centrum.

          

Doświadczenie zdobyte przez ZE PAK SA w procesie realizacji projektu budowy farmy, jak również
w ramach pozyskiwania finansowania bankowego na jej budowę zostanie przez Spółkę wykorzystane przy realizacji kolejnych wielkoskalowych projektów OZE na terenach pogórnicznych.

Realizacja tej inwestycji, która przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego ZE PAK jest praktycznym wykonaniem inicjatywy głównego akcjonariusza ZE PAK Pana Zygmunta Solorza, pomysłodawcy „Programu Czysta Polska”.

             

„Podpisanie umowy kredytowej na finansowanie projektu budowy Farmy Brudzew to potwierdzenie przez sektor bankowy zasadności kierunku zielonej transformacji obranego przez ZE PAK SA., jak również dowód konsekwentnej realizacji nowych kierunków strategii ogłoszonych przez Spółkę” – powiedział Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK.

powrót