Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Zmiany we władzach ZE PAK – Piotr Woźny Prezesem Zarządu

Rada Nadzorcza ZE PAK podjęła dziś decyzję o wyborze Piotra Woźnego na stanowisko Prezesa Zarządu. W skład Zarządu został również powołany Andrzej Janiszowski. Paweł Markowski oraz Paweł Lisowski, którzy zrezygnowali z zasiadania w Zarządzie Spółki, pozostają w Grupie ZE PAK i będą nadał pełnili funkcje w Zarządach spółek zależnych.

      

Decyzja Rady Nadzorczej o powołaniu Piotra Woźnego – jako Prezesa oraz Andrzeja Janiszowskiego jako Wiceprezesa ZE PAK, jest związana z przyjętymi na początku października kierunkami strategii, której celem jest transformacja ZE PAK w producenta energii w oparciu o OZE (odnawialne źródła energii).

      

„Moim celem jako Prezesa Zarządu będzie możliwie jak najszybsze i efektywne przeprowadzenie Grupy PAK w kierunku produkcji energii neutralnej dla środowiska naturalnego. Andrzej Janiszowski, posiadający bogate doświadczenie związane z obszarem energetyki, które zdobywał m.in. w PGNiG i najważniejszych firmach doradczych takich jak EY czy Deloitte, będzie istotnym wzmocnieniem dla transformacji całej Grupy PAK” – powiedział Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK.

        

Głównym założeniem kierunków strategii, jest stopniowe wygaszanie produkcji energii z  węgla brunatnego, która w scenariuszu bazowym ma zostać zakończona do 2030 roku. W najbliższych latach w ZE PAK coraz więcej energii będzie wytwarzane z OZE, a po zakończeniu wydobycia węgla, produkowana będzie już wyłącznie zielona energia. Termin zakończenia produkcji energii z węgla nie jest przypadkowy, Spółka zamierza wpasować się w finalne daty wytwarzania energii z węgla wyznaczone w Porozumieniu Paryskim. Takie działanie ZE PAK przyczyni się wydatnie do neutralności klimatycznej Wielkopolski.

         

„Jednym z najważniejszych wyzwań, jakie wiążą się ze strategią ZE PAK, jest kwestia społeczna. Chcemy tu działać odpowiedzialnie, tak aby transformacja była procesem sprawiedliwym społecznie dla samej spółki, jej pracowników oraz mieszkańców regionu. Liczymy, że skuteczna realizacja naszych planów, postawi PAK jako wzór do naśladowania dla innych europejskich regionów węglowych” – dodaje Piotr Woźny.

             

Paweł Markowski i Paweł Lisowski pozostają w Grupie PAK i będą kontynuowali swoją pracę w Zarządach spółek zależnych, w tym KWB Konin i KWB Adamów.

          

Henryk Sobierajski, który również zrezygnował z zasiadania w Zarządzie ZE PAK, będzie nadal obecny w części energetycznej grupy kapitałowej Zygmunta Solorza.

powrót