Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Kolejne bloki ZE PAK SA wycofane z eksploatacji

Zgodnie z deklaracjami, 30 czerwca 2020 roku odstawieniu uległy dwa bloki węglowe w elektrowni Pątnów o mocy 200 MW każdy. Bloki 3 i 6 oddane zostały do eksploatacji w latach 1968/69 i przepracowały łącznie 631 tys. godzin. Zmniejszeniu o 93 MW uległa również moc elektrowni Konin w wyniku odstawienia wyeksploatowanych instalacji węglowych.

 

Wycofanie z eksploatacji bloków węglowych w ZE PAK SA nie jest pierwszym tego typu przypadkiem. Na przestrzeni ostatnich 30 miesięcy wycofaniu z eksploatacji w ZE PAK SA uległo łącznie 1293 MW mocy węglowych, składa się na to 600 MW w elektrowni Adamów, łącznie 600 MW w elektrowni Pątnów oraz 93 MW w elektrowni Konin. Zmniejszenie potencjału wytwórczego przełożyło się na przestrzeni ostatnich lat na zmniejszenie zarówno produkcji energii z węgla brunatnego jak i zmniejszenie emisji CO2, SO2, NOx oraz pyłu.

    

Wycofane 30 czerwca 2020 z eksploatacji 493 MW mocy węglowych odpowiadały za 1,44 mln ton emisji CO2 w 2019 roku, co oznacza że o tę wielkość powinna spaść emisja Grupy w kolejnych latach. Zmniejszanie zarówno śladu węglowego jak i emisji innych substancji jest zbieżne z deklaracjami Spółki jako odpowiedź na inicjatywę głównego akcjonariusza ZE PAK SA Zygmunta Solorza pod nazwą „Program Czysta Polska”.

powrót