Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Umowa na rozbiórkę obiektów w Elektrowni Adamów

W dniu 6 maja 2020 roku została zawarta umowa ze spółką MK Explosion Sp. z o.o., której  przedmiotem jest rozbiórka obiektów i przygotowanie terenu w Elektrowni Adamów do potencjalnych nowych inwestycji.

 

Zgodnie z zawartą Umową, za wykonanie całego przedmiotu Umowy, zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w formie pieniężnej w wysokości 57,5 mln złotych, płatne przez MK Exlposion Sp. z o.o. na rzecz ZE PAK SA. Rozliczenie realizacji przedmiotu Umowy realizowane będzie przychodami ze sprzedaży złomu, gruzu i innych materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki. Termin realizacji ustalono na 21 miesięcy od dnia przekazania terenu rozbiórki.

powrót