Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Decyzja w sprawie odkrywki Tomisławice

W dniu 23 stycznia 2019 roku Spółka powzięła informacje o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej związanej z eksploatacją odkrywki węgla brunatnego Tomisławice.

 

W związku z powyższym, poniżej zamieszczamy oświadczenie Wiceprezesa Zarządu pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, Pana Marcina Ginela:

 

Uprzejmie informuję, w dniu dzisiejszym tj. 23 stycznia br. Zarząd ZE PAK SA i PAK KWB Konin SA powziął informację o wydaniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie (SKO) decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji środowiskowej wydanej przez Wójta Gminy Wierzbinek dla Odkrywki Tomisławice. Orzeczenie SKO przyjmujemy z satysfakcją  i zadowoleniem. Tym bardziej, że sprawa toczy się już od ponad 10 lat.

Mamy świadomość, że korzystne dla PAK KWB Konin SA orzeczenie SKO w Koninie nie kończy formalnie postępowania, ale jest jednak pozytywną oceną naszych działań prowadzonych na funkcjonującej odkrywce Tomisławice.

W chwili obecnej oczekujemy na formalne doręczenie decyzji, z którą niezwłocznie przeanalizujemy.”

 

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie  oznacza tym samym, że decyzja środowiskowa wydana w dniu 7 sierpnia 2007 roku przez Wójta Gminy Wierzbinek cały czas pozostaje w obrocie prawnym. Decyzja nie jest ostateczna. Stronom przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie.

powrót