Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Grupa ZE PAK SA opublikowała wyniki za 2017

„Przychody ze sprzedaży w minionym roku przekroczyły 2,4 miliarda złotych. Grupa ZE PAK SA wyprodukowała blisko 8,4 TWh energii elektrycznej, natomiast sprzedaż wyniosła blisko 11,8 TWh. Grupa wypracowała 512 milionów złotych EBITDA, co przełożyło się na 184 miliony złotych zysku netto. Przy czym należy wziąć pod uwagę, że wynik netto w 2017 roku był pod istotnym wpływem zdarzeń o jednorazowych charakterze, których suma obniżyła poziom zysku netto o około 79 milionów złotych. Szczegółowe wyniki osiągnięte w 2017 roku znajdziecie Państwo w sprawozdaniu finansowym, a ich analizę w sprawozdaniu zarządu z działalności. Warto odnotować, że w minionym roku Spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości ponad 65,5 milionów złotych, a na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy udało się zredukować zadłużenie netto o 295 milionów złotych.”Adam Kłapszta, Prezes Zarządu ZE PAK SA.

 

W 2017 roku:

·         Wielkość produkcji wyniosła 8,39 TWh energii elektrycznej (spadek o 9,10%
w porównaniu z 2016 rokiem).

·          Sprzedaż energii elektrycznej wyniosła 11,76 TWh (spadek o 12,69%
w porównaniu z 2016 rokiem).

·          Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 2 443 miliony złotych (spadek o 9,69% wobec 2016 roku).

·          EBITDA Grupy wyniosła 512 milionów złotych (spadek o 13,80% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 20,96%.

·          Zysk netto wyniósł 184 miliony złotych, co oznacza spadek o 26,40% wobec 2016 roku.

·          Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy wyniosły 108 milionów złotych w porównaniu z 127 milionami złotych w 2016 roku.

·          Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2017 obniżył się do poziomu 0,58 (poprawa z poziomu 1,00 notowanego na koniec 2016 roku).

 

„Wszyscy mamy świadomość wyzwań jakie obecna rzeczywistość stawia przed spółkami z sektora wytwórców energii elektrycznej. Rynek na którym działamy bardzo mocno się zmienia. Otoczenie regulacyjne odgrywa w naszej działalności coraz większą rolę. W tym kontekście wystarczy wspomnieć ustawę o rynku mocy czy zmiany w zasadach działania systemu EU ETS, które ogłoszono w minionym roku. To zmiany o bardzo dużym znaczeniu dla naszej działalności i z pewnością będą w przyszłości kształtowały ramy naszej aktywności.

 

Wraz z początkiem 2018 roku po ponad 50 latach działalności wyłączona z eksploatacji została elektrownia Adamów. W sposób naturalny spowodowało to, że zmniejszyła się skala działalności Grupy ZE PAK SA.
W minionym roku poświęciliśmy sporo czasu i wysiłku by w sposób właściwy przygotować się do tego procesu. Obecnie pracujemy nad tym, by w nowej sytuacji, w stopniu jak najbardziej optymalnym, wykorzystywać posiadane aktywa i zasoby, w tym również zasoby węgla. Z optymizmem patrzymy na obecne zapowiedzi odnoszące się do mających się odbyć w tym roku aukcji, dotyczących odnawialnych źródeł energii oraz pierwszych aukcji dla jednostek chcących uczestniczyć w rynku mocy. Z pewnością rozważymy udział w tych aukcjach, naszym priorytetem jest i zawsze będzie maksymalne wykorzystanie potencjału w celu budowy wartości dla akcjonariuszy.

 

W minionym roku, pomimo wielu starań z naszej strony oraz otwartości na współpracę z Organami Decyzyjnymi, nie udało się niestety zamknąć sprawy decyzji środowiskowej dla nowej odkrywki
w Ościsłowie. Wierzymy, że nasze profesjonalne podejście i współpraca z Organami Decyzyjnymi pozwolą w najkrótszym możliwym czasie na pozytywne rozstrzygnięcie.”  Adam Kłapszta, Prezes Zarządu ZE PAK SA.

 

powrót