Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Przedłużenie umowy dostaw ciepła dla Konina do połowy 2022 roku

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 29/2016 w dniu 30 czerwca 2016 roku obecnie obowiązująca umowa dostaw ciepła dla miasta Konina została wypowiedziana przez ZE PAK SA z uwagi na fakt, iż produkcja ciepła z obecnie wykorzystywanego źródła opartego na węglu brunatnym w Elektrowni Konin, po 30 czerwca 2020 roku nie będzie możliwa z powodu wymogów środowiskowych. Natomiast dostosowanie obecnie wykorzystywanego źródła do zaostrzonych wymogów wiązałoby się z nakładami przewyższającymi efekt ekonomiczny jaki dzięki temu udałoby się uzyskać. Jednocześnie, Spółka zadeklarowała, że nadal chce dostarczać ciepło dla miasta i w tym celu opracowano koncepcję dostaw przy wykorzystaniu bloku biomasowego w elektrowni Konin.

 

18 stycznia 2018 ZE PAK SA podpisał porozumienie w sprawie cofnięcia wyżej wspomnianego wypowiedzenia umowy sprzedaży ciepła dla miasta Konina. Na podstawie postanowień podpisanego porozumienia, umowa sprzedaży ciepła zostanie przedłużona o 2 lata, tj. do 30 czerwca 2022 roku.

 

 

powrót