Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Grupa ZE PAK publikuje wyniki finansowe za III kwartał 2017

„Miniony kwartał był dla Grupy ZE PAK SA najlepszy w 2017 roku zarówno pod względem wielkości produkcji, jak i wyników finansowych. Wolumen produkcji energii był wyższy niż w I i II kwartale 2017 roku i tylko nieznacznie niższy niż w III kwartale 2016 roku. Spadek produkcji w III kwartale 2017 roku w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego wynikał głównie z braku produkcji z bloku biomasowego, do czego przyczyniła się sytuacja na rynku zielonych certyfikatów. Do polepszenia wyników finansowych w minionym kwartale przyczyniła się również niższa cena zakupu uprawnień do emisji CO2. W wynikach Grupy nadal widoczne są nasze starania dotyczące dyscypliny kosztowej. Chciałbym podkreślić, że osiągnięty w III kwartale zysk netto byłby wyższy o 38 mln złotych gdyby wyeliminować zdarzenie jednorazowe związane z koniecznością zwiększenia rezerwy rekultywacyjnej, o czym Spółka informowała w październiku.

 

Cały czas podejmujemy szereg działań służących optymalizacji funkcjonowania Grupy. Jesteśmy świadomi wyzwań jakie stawia przed nami przyszły rok dlatego dostosowujemy strukturę Grupy i koszty jej funkcjonowania do zmniejszenia skali działalności wraz z zakończeniem pracy elektrowni w Adamowie z początkiem 2018 roku. Konsekwentnie podejmujemy również starania w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód formalnych by mieć możliwość eksploatacji nowej odkrywki węgla brunatnego Ościsłowo, jesteśmy gotowi współpracować w tej sprawie ze wszystkimi zaangażowanymi instytucjami.”Adam Kłapszta, Prezes Zarządu ZE PAK SA.

 

  • W III kwartale 2017 roku wielkość produkcji wyniosła 2,31 TWh energii elektrycznej (spadek o 7,23% w porównaniu z III kwartałem 2016 roku).
  • Sprzedaż energii elektrycznej w III kwartale wyniosła 3,13 TWh (spadek o 12,08% w porównaniu z III kwartałem 2016 roku).
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w III kwartale 2017 roku wyniosły 635 milionów złotych (spadek o 7,36% wobec III kwartału 2016 roku).
  • Średnia cena energii elektrycznej uzyskana w III kwartale 2017 roku ukształtowała się na poziomie 177,33 zł/MWh (tj. o 2,98% wyżej w porównaniu z ceną osiągniętą w III kwartale 2016 roku).
  • EBITDA Grupy zanotowana w III kwartale 2017 roku wyniosła 141 milionów złotych (spadek o 2,17% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 22,22%.
  • W III kwartale 2017 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 66 milionów złotych, co oznacza spadek o 16,73% wobec analogicznego okresu 2016 roku.
  • Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy w III kwartale 2017 roku wyniosły 39 milionów złotych w porównaniu z 15 milionami złotych
    w analogicznym okresie 2016 roku.
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec września 2017 obniżył się do poziomu 0,65 (poprawa z poziomu 0,87 notowanego na koniec września 2016 roku).

 

 

 

powrót