Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Grupa ZE PAK SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku

Grupa ZE PAK SA opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2017 roku. Poniżej komentarz Prezesa ZE PAK SA Adama Kłapszty i podsumowania głównych danych operacyjnych i finansowych.

 

„W pierwszej połowie 2017 roku Grupa ZE PAK SA sprzedała mniej energii elektrycznej z produkcji własnej, jak i z obrotu. Zmniejszenie wolumenu produkcji w największym stopniu dotyczyło elektrowni w Adamowie, dla której obecny rok jest ostatnim pełnym rokiem działalności. Sytuacja na rynku energii w pierwszym półroczu 2017 nie zachęcała do maksymalizacji produkcji, szczególnie tej związanej z systemem wsparcia opartym na zielonych certyfikatach. Na niekorzyść w minionym półroczu zadziałała również wyższa cena zakupu uprawnień do emisji CO2, co wynikało z rozliczenia wcześniej zawieranych transakcji. W kolejnych okresach wpływ tego czynnika powinien ustępować. Cały czas staramy się utrzymywać dyscyplinę kosztową podejmując szereg działań służących optymalizacji funkcjonowania Grupy. Mamy świadomość konieczności dostosowania struktury Grupy i kosztów jej funkcjonowania do zmniejszenia skali działalności wraz z zakończeniem pracy elektrowni w Adamowie z początkiem 2018 roku. W zakresie działalności inwestycyjnej koncentrujemy się na utrzymaniu obecnie posiadanych aktywów i ich bezawaryjnej pracy. Na uwagę zasługuje konsekwentny spadek poziomu naszego zadłużenia”Adam Kłapszta, Prezes Zarządu ZE PAK SA.

 

- W okresie 6 miesięcy 2017 roku Grupa ZE PAK SA wyprodukowała łącznie 4,26 TWh energii elektrycznej (spadek o 13,94% w porównaniu z 6 miesiącami 2016 roku). W samym II kwartale wielkość produkcji wyniosła 2,06 TWh energii elektrycznej (spadek o 16,6% w porównaniu z II kwartałem 2016 roku).

 

- Sprzedaż energii elektrycznej w okresie 6 miesięcy 2017 roku wyniosła 5,65 TWh (spadek o 16,91% w porównaniu z 6 miesiącami 2016 roku). W samym II kwartale sprzedaż wyniosła 2,80 TWh energii elektrycznej (spadek o 18,13% w porównaniu z II kwartałem 2016 roku).

 

- Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w okresie 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 1 178 miliony złotych (spadek o 13,89% wobec 6 miesięcy 2016 roku).

 

- Średnia cena energii elektrycznej uzyskana w okresie 6 miesięcy 2017 roku ukształtowała się na poziomie 175,96 zł/MWh (tj. o 0,55% wyżej w porównaniu z ceną osiągniętą w okresie 6 miesięcy 2016 roku).

 

- EBITDA Grupy zanotowana w okresie 6 miesięcy 2017 roku wyniosła 251 milionów złotych (spadek o 23,71% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 21,31%.

 

- W okresie 6 miesięcy 2017 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 104 miliony złotych, co oznacza spadek o 25,71% wobec analogicznego okresu 2016 roku.

 

- Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy w okresie 6 miesięcy 2017 roku wyniosły 23 miliony złotych w porównaniu z 28 milionami złotych
w analogicznym okresie 2016 roku.

 

- Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2017 obniżył się do poziomu 0,99 (poprawa z poziomu 1,34 notowanego na koniec czerwca 2016 roku).

powrót