Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Rada Nadzorcza nowej kadencji oraz dywidenda

W dniu 28 czerwca 2017 roku odbyło się Walne Zgromadzenie ZE PAK SA.

Spośród najważniejszych kwestii istotnych dla akcjonariuszy uchwalono dywidendę z zysku za rok 2016 oraz wybrano członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

 

Dywidenda przypadająca na jedną akcję wyniesie 1,29 złotych. Dniem dywidendy ustalono 4 sierpnia 2017 (co oznacza, że należy mieć akcje ZE PAK na rachunku odpowiednio wcześniej), natomiast wypłata dywidendy nastąpi 16 sierpnia.

 

Rada Nadzorcza nowej, VII kadencji składa się z 7 osób.

 

Szczegóły dotyczące ustaleń Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2017 roku można znaleźć w zakładce "Walne Zgromadzenia" oraz w raportach bieżących: 8/2017, 9/2017, 10/2017 oraz 11/2017. 

powrót