Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Grupa ZE PAK SA opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku

Wyniki finansowe efektem niższych przychodów za sprawą mniejszego wolumenu produkcji energii elektrycznej oraz wyższych kosztów zakupu pozwoleń do emisji CO2.

 

  • W I kwartale 2017 roku Grupa ZE PAK sprzedała łącznie 2,84 TWh energii elektrycznej (spadek o 15,98% w porównaniu z I kwartałem 2016 roku), w tym: 2,20 TWh energii elektrycznej z własnej produkcji (-11,29% r/r), ­- 0,64 TWh energii elektrycznej z obrotu (-28,89% r/r).
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2017 roku sięgnęły blisko 600 mln złotych (spadek o 11,76% wobec I kwartału 2016 roku).
  • EBITDA Grupy za I kwartał 2017 roku wyniosła 125 mln złotych (-28,57% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 20,83%.
  • W I kwartale 2017 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 56 mln złotych, co oznacza spadek o 25,33% wobec I kwartału 2016 roku.
  • Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy w I kwartale 2017 roku wyniosły 13 mln złotych co oznacza porównywalny poziom z wielkością odnotowaną w I kwartale 2016 roku.

 

„Mniejsze wolumeny produkcji i handlu energią elektryczną są przyczyną niższego poziomu przychodów w I kwartale 2017 roku. Spadek produkcji dotyczy głównie elektrowni w Adamowie, dla której obecny rok jest ostatnim pełnym rokiem działalności. W minionym kwartale nie produkowaliśmy również energii z bloku biomasowego w elektrowni Konin. Obecne warunki rynkowe nie zachęcają do maksymalizacji produkcji, zwłaszcza tej związanej z systemem wsparcia opartym na zielonych certyfikatach. W minionym kwartale wzrosły koszty zakupu uprawnień do emisji CO2,, w następstwie wyższej ceny w transakcjach zawartych jeszcze w ubiegłym roku. Spadły natomiast inne koszty związane bezpośrednio z poziomem produkcji, jak i część pozostałych. Staramy się optymalizować strukturę naszej działalności i upatrywać swojej szansy w elastyczności kosztowej kontynuując program poprawy efektywności i dostosowując się do mniejszego wolumenu produkcji. Obecnie Grupa ZE PAK SA nie realizuje żadnych dużych projektów stąd utrzymujący się stosunkowo niski poziom nakładów inwestycyjnych. Koncentrujemy się na utrzymaniu obecnie posiadanych aktywów i ich bezawaryjnej pracy. Sukcesywnie zmniejszamy również  poziom naszego zadłużenia”Adam Kłapszta, Prezes Zarządu ZE PAK SA.

powrót