Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Grupa ZE PAK SA opublikowała wyniki finansowe za 2016 rok

Wyniki minionego roku charakteryzują się znaczącą poprawą w stosunku do 2015 roku. O poprawie wyniku zdecydowała głównie dyscyplina kosztowa we wszystkich obszarach działalności. Grupa ZE PAK wypracowała solidne wyniki finansowe w trudnym otoczeniu rynkowym. Sprzedaż energii spadła o 9,5% w stosunku do 2015 roku (spadek sprzedaży dotyczy głównie energii z obrotu), niższa o 1,66% była również cena osiągnięta na sprzedaży energii w stosunku do 2015 roku. Sytuacja płynnościowa pozostaje stabilna. Grupa nadal sukcesywnie zmniejsza zadłużenie.

  • W 2016 roku Grupa ZE PAK SA wyprodukowała łącznie netto 9,27 TWh energii elektrycznej (spadek o 5,3% w porównaniu z 2015 rokiem). W samym IV kwartale wielkość produkcji wyniosła 1,83 TWh energii elektrycznej (spadek o 29,89% w porównaniu z IV kwartałem 2015 roku).
  • Sprzedaż energii elektrycznej w 2016 roku wyniosła 13,51 TWh (spadek o 9,5% w porównaniu z 2015 rokiem). W samym IV kwartale sprzedaż wyniosła 3,15 TWh energii elektrycznej (spadek o 18,6% w porównaniu z IV kwartałem 2015 roku).
  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2016 roku wyniosły 2 705 milionów złotych (spadek o 8,24% wobec 2015 roku).
  • Średnia cena energii elektrycznej uzyskana w 2016 roku ukształtowała się na poziomie 174,21 zł/MWh (-1,66% w stosunku do 2015 roku).
  • EBITDA Grupy zanotowana w 2016 roku wyniosła 594 miliony złotych (+20,24% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 21,96%.
  • W 2016 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 250 milionów złotych w porównaniu ze stratą 1,88 miliarda złotych w 2015 roku.
  • Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy w 2016 roku wyniosły 127 milionów złotych w porównaniu z 418 milionami złotych w 2015 roku.
  • Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2016 spadł do poziomu 1,0 (spadek z poziomu 1,77 notowanego na koniec 2015 roku).

Poprawa wyników za 2016 rok dotyczy zarówno wyników prezentowanych w sprawozdaniu jak i porównywalnych, skorygowanych o odpisy utraty wartości majątku trwałego na koniec 2015. W minionym roku Grupa ZE PAK SA zmagała się z niekorzystnym otoczeniem rynkowym. Pomimo niższych przychodów ze sprzedaży, spowodowanych głównie niższym wolumenem sprzedanej energii z obrotu oraz niższą uzyskaną ceną sprzedaży energii, udało się poprawić wyniki finansowe Grupy. Kluczem do sukcesu była dyscyplina kosztowa we wszystkich obszarach ze szczególnym uwzględnieniem kosztów bieżącej działalności. Cały czas stawiamy sobie za cel poprawę efektywności modelu biznesowego Grupy. EBITDA Grupy za 2016 rok na poziomie 594 mln została wypracowana w oparciu o solidne podstawy. Sytuacja płynnościowa Grupy jest stabilna a zadłużenie sukcesywnie maleje. Na koniec 2016 roku wskaźnik dług netto/EBITDA spadł do poziomu 1,0 w porównaniu do poziomu 1,77 na koniec 2015 roku. – powiedział Adam Kłapszta, Prezes Zarządu.

powrót