Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2018

Informacja nt. zamiaru budowy farmy fotowoltaicznejPodstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) niniejszym raportem informuje o kierunkowej zgodzie Rady Nadzorczej na realizację inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o przewidywanej mocy około 70 MWp. Planowana farma ma powstać na zrekultywowanych terenach uprzednio eksploatowanych górniczo, na obszarze około 110 hektarów, na terenie gminy Brudzew w powiecie tureckim.

 

Przewidywany czas realizacji inwestycji wyniesie około 24 miesiące (łącznie z okresem „preinwestycyjnym” tj.:  projektowanie, decyzje administracyjne itp.), a spodziewany koszt wybudowania farmy wraz z układem wyprowadzenia mocy ma wynieść około 200 mln złotych.

 

Spółka zastrzega jednocześnie, że realizacja projektu wymaga uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i zgód o charakterze formalno-prawnym oraz uzyskania pożądanej struktury finansowania projektu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

 powrót