Strona główna ZE PAK S.A.

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Walne Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA z siedzibą w Koninie, zwołane na wniosek akcjonariusza tj: Argumenol Investment Company Limited, odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku o godzinie 10:00 w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

 

Poniżej zostały zamieszczone ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz inne dokumenty związane ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  • Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)
  • Wniosek Akcjonariuszy dotyczący zmian w porządku obrad (otwórz)
  • Projekty uchwał (otwórz)
  • Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia (otwórz)
  • Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika (otwórz)
  • Formularze pełnomocnictw (otwórz)
  • Uchwała Rady Nadzorczej o połączeniu ZE PAK SA i PAK Volt SA (otwórz)
  • Uchwała Zarządu ZE PAK SA o połączeniu z PAK Volt SA (otwórz)
  • Plan połączenia ZE PAK SA i PAK Volt SA (otwórz)
  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (otwórz)