Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 20/2018

Wyniki aukcji rynku mocy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) niniejszym raportem informuje o wynikach aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2023, przeprowadzonej w dniu 21 grudnia 2018 roku („Aukcja”), w której uczestniczyły aktywa z Grupy ZE PAK SA.

 

Grupa zakontraktowała łącznie 587 MW (Obowiązek Mocowy, OM). Cena zamknięcia Aukcji, która zakończyła się w 8 rundzie, mieści się w przedziale od 189,95 zł/kW/rok do 217,06 zł/kW/rok. Ostateczna cena zamknięcia Aukcji zostanie podana do publicznej wiadomości przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w terminie trzech dni roboczych.

 

Aktywa wytwórcze Grupy ZE PAK SA uczestniczyły w Aukcji jako istniejące jednostki wytwórcze, a umowy mocowe zawarte zostały na jeden rok dostaw.

 

Wygrana w Aukcji oznacza, że moc dyspozycyjna wynikająca z OM będzie pozostawała w gotowości do dostarczania mocy elektrycznej do systemu lub do dostawy określonej mocy do systemu w okresie  objętym umową mocową.

 

Ze względu na przepisy Art. 39 Ustawy dnia z 8 grudnia 2017 roku o rynku mocy, mówiące o tym, że to Prezes URE ogłasza ostateczne wyniki aukcji, powyższy zakontraktowany OM dla Grupy nie jest ostateczny, a zawarte w wyniku wygranej aukcji głównej na 2023 rok umowy mocowe są do czasu tego ogłoszenia warunkowe.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Marcin Ginel – Wiceprezes Zarządu

powrót