Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 13/2018

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) niniejszym raportem informuje o kierunkowej zgodzie Rady Nadzorczej na realizację inwestycji polegającej na utworzeniu w elektrowni Konin drugiej biomasowej jednostki wytwórczej na bazie istniejącego kotła węglowego i istniejących turbozespołów.

 

Inwestycja ma polegać na przebudowie pyłowego kotła węglowy K7 na fluidalny kocioł biomasowy.

 

Przewidywana moc przebudowanej jednostki ma wynieść około 50 MW. W wyniku utworzenia opisywanej jednostki biomasowej moc osiągalna elektrowni Konin na bazie biomasy będzie na poziomie około 100 MW. Przewidywany termin realizacji inwestycji wyniesie około 18 miesięcy, a przewidywany koszt około  100 - 130 mln  złotych, w zależności od zakresu przeprowadzonych prac modernizacyjnych.

 

 

Spółka zastrzega jednocześnie, że realizacja projektu wymaga uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i zgód o charakterze formalno-prawnym oraz uzyskania pożądanej struktury finansowania projektu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Zygmunt Artwik - Wiceprezes Zarządu

powrót