Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2018

Informacja nt. zamiaru realizacji projektu w elektrowni Adamów

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) niniejszym raportem informuje o zamiarze dostosowania wyłączonych obecnie z eksploatacji bloków węglowych w elektrowni Adamów do produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem paliwa gazowego.

 

Zakres niezbędnych prac koniecznych do wykonania w celu realizacji projektu zawiera się w czterech obszarach:

1.         uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych

2.         wykonanie przyłącza gazowego

3.         dostosowanie kotłów właściwych do spalania gazu ziemnego zamiast węgla brunatnego

4.         prace remontowe i pomiarowe

 

Przewidywana do osiągnięcia moc elektrowni po dostosowaniu do wykorzystania paliwa gazowego ma wynieść około 500MW. Przewidywana wysokość nakładów wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych. Spółka zamierza zrealizować zadanie do końca I kwartału 2019 roku.

 

Spółka podejmując decyzję o zamiarze realizacji projektu brała pod uwagę szereg czynników, wśród których najważniejsze to krótki okres jego realizacji oraz szacunkowe nieduże nakłady. W ocenie Spółki projekt ten doskonale wpisuje się w strategię zapewnienia rezerwy mocy w okresach szczytowego zapotrzebowania. Dodatkową przesłanką jest umiejscowienie elektrowni Adamów w Krajowym Systemie Energetycznym oraz bliskość źródła dostaw gazu.

 

Spółka zastrzega jednocześnie, że realizacja projektu uwarunkowana jest uzyskaniem szeregu decyzji administracyjnych i zgód o charakterze formalno-prawnym oraz zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót