Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2017

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie Odkrywki Ościsłowo

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 30 listopada 2017 roku Spółka powzięła informację, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska podjął decyzję o uchyleniu w całości zaskarżonej przez PAK KWB Konin SA (spółka zależna od Spółki) decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu ("RDOŚ w Poznaniu") z dnia 10 marca 2017 roku (o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 3/2017) odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobycie węgla brunatnego i kopalin towarzyszących z Odkrywki Ościsłowo” i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez RDOŚ w Poznaniu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

 

 

powrót